4: Opgaver for viderekomne

Grammatikopgaver med lidt sværere emner for de ældste klasser og gymnasieniveau:
Kasus, modalverber, sammensatte verber, adjektivernes deklination...